Stavební bytové družstvo Sedlčany
Dnes je středa 21. 4., svátek má Alexandra

SBDSedlcany.jpg, 9 kB
Doporučujeme
SČMBD
Městská policie
Městská teplárenská Sedlčany
Sedlčanské technické služby
MÚ Sedlčany
1.Středočeská vodárenská
OÚ Dol.Hbity
OÚ Dublovice
OÚ Jesenice
OÚ Kamýk n.Vlt.
OÚ Klučenice
OÚ Kos.Hora
OÚ Kr.Hora
OÚ Milešov
OÚ Nedrahovice
OÚ Nechvalice
OÚ Osečany
OÚ Petrovice
OÚ Počepice
OÚ Radíč
OÚ Štětkovice
OÚ Vys.Chlumec
OÚ Zduchovice

Co všechno je třeba zařídit, když změním bydliště?


Při změně bydliště byste si měli několik hodin volného času vyhradit na jednání na úřadech. O tom, jak převést práva k družstevnímu bytu, naleznete informaci na jiném místě této poradny. Po vyřízení převodu bytu je však ještě třeba:

  • ukončit smlouvu na dodávku elektřiny - u společnosti ČEZ a.s. lze tuto záležitost lze vyřídit na obchodním místě, e-mailem nebo faxem. Pokud bude odběr elektřiny převáděn na nového zákazníka, je pro rychlejší vyřízení vhodné, aby byla výpověď smlouvy původního zákazníka podána současně s doklady k uzavření smlouvy s novým zákazníkem. Původní zákazník dokládá výpověď smlouvy, na které musí být vyplněn datum a stav na elektroměru k požadovanému termínu přepisu. Nový zákazník dokládá občanský průkaz, žádost o uzavření smlouvy o sdružených službách elektřiny ze sítí NN. Uvedené doklady zákazník buď předloží na obchodním místě nebo odfaxuje na číslo faxu 378 002 008 nebo naskenuje a zašle e-mailem na adresu cez@cez.cz. Formulář výpověď smlouvy a žádosti o uzavření nové smlouvy naleznete v sekci Dokumenty – Formuláře jiných institucí nebo spolu s dalšími informacemi na www.cez.cz.

  • odhlásit, přeložit pevnou telefonní linku nebo ji převést na nového uživatele – firmu Telefónica O2 můžete požádat telefonicky na bezplatné lince 800 123 456, elektronicky, osobně v některé z O2 prodejen nebo frančízových (partnerských) O2 prodejen nebo poštou. Více informací a formuláře naleznete na adrese www.cz.o2.com. Formuláře naleznete také v naší sekci Dokumenty – Formuláře jiných institucí. Nezapomeňte, že budete potřebovat souhlas majitele objektu, do kterého má být stanice přeložena. Při rušení stanice musíte také odevzdat telefonní přístroj, jestliže jste si ho sami nekupovali

  • ukončit smlouvu na dodávku plynu - pro komunikaci s firmou RWE – Středočeská plynárenská a.s. můžete využít bezplatnou linku 800 100 828 (od 8 do 16 hodin), fax 241 027 134 nebo e-mail info@rwe-stp.cz . K ukončení smlouvy budete potřebovat vyplněnou žádost a občanský průkaz. K uzavření smlouvy novým uživatelem musí dojít do 14 dnů od ukončení předchozím zákazníkem – vždy je asi vhodnější obě žádosti vyřizovat současně. Nový zákazník bude potřebovat občanský průkaz, doklad o bankovním spojení nebo doklad o spojovém čísle SIPO, předávací protokol,který obsahuje číslo stávajícího plynoměru, stav plynoměru a datum odečtu plynoměru, nájemní nebo kupní smlouvu, v případě převodu smlouvy z důvodu úmrtí - kopii úmrtního listu, v případě změny jména - úřední doklad o změně jména. Formuláře naleznete v naší sekci Dokumenty – Formuláře jiných institucí nebo spolu s podrobnými informacemi na www.rwe-stp.cz

  • nahlásit změnu adresy na poště – abyste si ušetřili nepříjemnosti kvůli nedoručené poště, je třeba zajít na poštu a vyplnit žádost o změně místa dodání poštovních zásilek a dohodnout také dosílání pošty, která dojde na původní adresu. Důchodci musí novou adresu ohlásit také kvůli výplatě důchodu. Změnu adresy je také potřeba uvést i kvůli placení koncesionářských poplatků za rozhlas a televizi. Formuláře naleznete v naší sekci Dokumenty – Formuláře jiných institucí nebo na www.cpost.cz

  • nahlásit změnu adresy všem, kdo Vám cokoli zasílají - své bance pro zasílání výpisů, pojišťovně pro zasílání složenek, úřadu pro vyplácení sociálních dávek pro zasílání dávek a korespondence, mobilnímu operátorovi pro zasílání faktur atd.

  • přihlásit se v novém bydlišti k trvalému pobytu – za změnu trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek 50,- Kč (za děti do 15 let se tento správní poplatek nevybírá). Současně se změnou pobytu se vydává nový občanský průkaz. Ke změně trvalého pobytu budete potřebovat platný občanský průkaz, vyplněný tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, nájemní nebo podnájemní smlouvu nebo doklad o vlastnictví bytu (výpis z katastru nemovitostí), souhlas oprávněné osoby, na kterou jsou výše uvedené doklady vystaveny, vyplněný tiskopis “Žádost o vydání občanského průkazu“, 1 současná fotografie. Podrobné informace a formuláře získáte (možná) na internetových stránkách nebo vyzvednete na příslušném odboru obecního nebo městského úřadu.

Pokud jsme na něco zapomněli, napište nám a my sem Vaše zkušenosti přidáme.


Úřední hodiny

Pondělí - 7.00-16.00
Středa  - 7.00-16.00

ostatní dny pouze po předchozí telefonické domluvě

Provozní doba od 1.7.2011

Po 7.00 – 16.00
Út 7.00 – 15.00
St 7.00 – 16.00
Čt 7.00 – 14.00
Pá 7.00 – 14.00

Bankovní spojení

ČSOB: 1019256/0300
GE: 700306684/0600

IČO: 00037061    
DIČ: CZ00037061

© 2017 SBD Sedlčany SBD Sedlčany, U Háječku 711, 264 01 Sedlčany e-mail: sbdsedlcany@seznam.cz