Stavební bytové družstvo Sedlčany
Dnes je středa 21. 4., svátek má Alexandra

SBDSedlcany.jpg, 9 kB
Doporučujeme
SČMBD
Městská policie
Městská teplárenská Sedlčany
Sedlčanské technické služby
MÚ Sedlčany
1.Středočeská vodárenská
OÚ Dol.Hbity
OÚ Dublovice
OÚ Jesenice
OÚ Kamýk n.Vlt.
OÚ Klučenice
OÚ Kos.Hora
OÚ Kr.Hora
OÚ Milešov
OÚ Nedrahovice
OÚ Nechvalice
OÚ Osečany
OÚ Petrovice
OÚ Počepice
OÚ Radíč
OÚ Štětkovice
OÚ Vys.Chlumec
OÚ Zduchovice

Jak mám zaplatit nájem?


Nájem je možné platit několika způsoby:

  1. udělením souhlasu k inkasu ze sporožirového účtu vedeného u České spořitelny a.s.,

  2. prostřednictvím SIPO - Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva,

  3. trvalým příkazem z bankovního účtu,

  4. složením hotovosti přímo na účet SBD,

  5. složenkou - pouze výjimečně nebo dlužné platby,

  6. v hotovosti na pokladně SBD - pouze výjimečně nebo dlužné platby.


Ad.1. INKASO ZE SPOROŽIRA – plátce, který má sporožirový účet u České spořitelny, a.s. si zřídí na pobočce banky (případně službou internetové nebo telefonické bankovnictví) tzv. „souhlas k inkasu“. Současně sdělí pracovnici správy družstva písemně nebo elektronickou poštou číslo účtu, ze kterého se bude úhrada inkasovat a zároveň období, od kterého je možno inkasovat. Pro sdělení čísla účtu, potvrzení zřízení souhlasu k inkasu může plátce použít tiskopis, který je k dispozici k vyzvednutí v kanceláři správy družstva nebo ke stažení pod tímto článkem nebo v sekci DOKUMENTY-FORMULÁŘE. Družstvo pak bude měsíčně k 19. dni běžného měsíce inkasovat částku v předepsané výši. Při změně výše úhrad pracovnice správy družstva sama upraví výši inkasovaných plateb. Také zrušení platby inkasem ze sporožirového účtu je třeba nahlásit na družstvo písemně nebo elektronickou poštou. Založení i zrušení souhlasu s inkasem je nutné vždy nahlásit družstvu do 15. dne běžného měsíce.

Ad.2. INKASO prostřednictvím SIPO – jedná se o službu, kterou zajišťuje Česká pošta a.s. Plátce si nejprve tuto službu zajistí na pobočce České pošty. Přidělené spojovací číslo plátce, které mu Česká pošta přidělí (je uvedeno na každém rozpise plateb SIPO) nahlásí písemně nebo elektronickou poštou pracovnici správy družstva. Pro sdělení spojovacího čísla může plátce použít tiskopis, který je k dispozici k vyzvednutí v kanceláři správy družstva nebo ke stažení pod tímto článkem nebo v sekci DOKUMENTY-FORMULÁŘE. Plátce pak nájem hradí společně s platbami za elektřinu, rozhlas a televizi, případně dalšími úhradami jednou částkou buď na přepážce pošty nebo trvalým příkazem ze svého bankovního účtu. Při změně výše nájmu pracovnice správy družstva sama upraví výši inkasovaných plateb. Také zrušení platby prostřednictvím SIPO je třeba nahlásit na družstvo písemně nebo elektronickou poštou. Založení i zrušení platby prostřednictvím SIPO je nutné vždy nahlásit družstvu do 10. dne předchozího měsíc

Ad.3. PLATBA TRVALÝM PŘÍKAZEM Z ÚČTU – při platbě jednorázovým nebo trvalým příkazem z bankovního účtu je nutné vždy uvádět správný variabilní symbol bytu, aby platba mohla být správně identifikována a přiřazena ke správnému bytu. Variabilním symbolem je desetimístné číslo, které je uváděno na předpisu úhrad, vyúčtování služeb nebo upomínce. Při změně výše nájmu si musí plátce sám změnu ohlídat a příkaz v bance si změnit.

Ad.4. SLOŽENÍ HOTOVOSTI PŘÍMO NA ÚČET DRUŽSTVA - tento způsob někteří plátci používali ke složení hotovosti na účet družstva na pobočce GE Money banky v Sedlčanech. Vzhledem k tomu, že banka v současné době za tento úkon vybírá poplatek 50,- Kč, většina těchto plátců přešla na jiný způsob úhrady a družstvo tento způsob svým členům nedoporučuje. Se skládáním hotovosti na účet družstva vedený u ČSOB a.s. nemáme zkušenosti, protože tento způsob nikdo nepoužívá.

Ad.5. PLATBA SLOŽENKOU – tento způsob je používán vzhledem k výši poštovného výjimečně, a to většinou na úhradu dlužných částek (složenka je přílohou upomínky). Případný zájemce o platbu měsíčního nájmu složenkou si vyzvedne potřebné množství složenek v kanceláři správy družstva. Složenky nerozesíláme.

Ad.6. SLOŽENÍ HOTOVOSTI V KANCELÁŘI SPRÁVY DRUŽSTVA – platby v hotovosti jsou uskutečňovány také výjimečně a většinou při úhradě dlužných částek. Platbu lze provést v pondělí a středu od 7.00 – 14.30.

Finanční náklady, které vznikají při platebním styku, jsou u každého způsobu platby různě vysoké. Z toho důvodu jsou uživatelům účtovány při ročním vyúčtování zálohových plateb jako poplatek z platebního styku. Výše poplatku zohledňuje finanční náklady spojené s platbou nebo pracovní zatížení pracovníků správy družstva. Výši poplatku upravuje zvláštní vnitřní směrnice.Žádost o zařazení do inkasního souboru České spořitelny

Žádost o zařazení do inkasního souboru SIPO

Úřední hodiny

Pondělí - 7.00-16.00
Středa  - 7.00-16.00

ostatní dny pouze po předchozí telefonické domluvě

Provozní doba od 1.7.2011

Po 7.00 – 16.00
Út 7.00 – 15.00
St 7.00 – 16.00
Čt 7.00 – 14.00
Pá 7.00 – 14.00

Bankovní spojení

ČSOB: 1019256/0300
GE: 700306684/0600

IČO: 00037061    
DIČ: CZ00037061

© 2017 SBD Sedlčany SBD Sedlčany, U Háječku 711, 264 01 Sedlčany e-mail: sbdsedlcany@seznam.cz